Нашият екип

Убеждението, че служителите на фирмата са важна част от капитала на компанията стои в основата на бизнес етиката на VIVA. Ние инвестираме в членовете на екипа ни, тъй като техните нагласи и поведение са жизнено важни за съществуването на компанията – те носят облика и влияят на отношението, което VIVA е изградила и поддържа към своите клиенти и партньори.

8.720 ms.