Диодни лампи AJAX LED - AJAX 80W COVER

Технически параметри

Цвят: бял

Графични технически параметри

Ъгъл на разпръскване на светлината
* посочете иконата, за да видите описанието
20.83 ms. / 2.0 MB