LED лампи

PROFILED GU10

Огромният напредък в областта на LED осветлението е достатъчен, за да се твърди, че настоящето и бъдещето принадлежат на LED.

Светодиодите произвеждат светлина по много по-ефективен начин от традиционните светлинни източници, като например лампите с нажежаема жичка.

Предимствата на LED осветлението, в сравнение с традиционните лампи, са по-дълъг срок на годност, по-ниска консумация на електроенергия, по-малки размери, както и цялостна издръжливост. Освен това те са много по-щадящи за околната среда в сравнение с всички останали източници на светлина.

Средната продължителност на живот на LED лампите е между 25 000 и 50 000 часа. Този период от време може да варира в зависимост от вида на лампата.

Предимство на този вид осветление е, че LED лампите не се загряват като другите конвенционални светлинни източници. Светодиодите са устойчиви на удари или вибрации и не произвеждат радиочестотни вълни.

Светодиодните LED източници се произвеждат от трайни, висококачествени материали, които са предназначени да бъдат устойчиви на топлина. Те често са и по-скъпи от останалите светлинни източници, но инвестицията бързо се възвръща, като разходите за осветление значително намаляват.

LED консумират малко количество електроенергия за ефективно генериране на голямо количество светлина. LED превръщат около 90% от използваната електроенергия в светлина, докато традиционните светлинни източници с нажежаема жичка използват само 10-15% от електроенергията, а останалата част се губи под формата на топлина. Поради тази причина LED са много по-ефективни и надеждни.

5.05 ms. / 2.0 MB