Политика за защита на личните данни

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за ВИВА ЕООД. Политиката за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са Вашите правата относно информацията, която съхраняваме за Вас.

1. Каква информация съхраняваме и обработваме?

Ние събираме следните лични данни:

ВИВА ЕООД не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.

2. Цели, за които използваме данните

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

3. С кого споделяме Вашите данни?

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски или пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на ВИВА ЕООД.

4. Как ще получавате информация за нашите продукти, промоции, предстоящи събития и др.?

Само ако сте посочили изрично, че сте съгласни, ще Ви изпращаме информация по електронната поща за нашите нови продукти, специални предложения, ценови листи и др. В случай че не сте съгласни с това или искате да го оттеглите, може да го направите по един от следните начини:

5. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от ВИВА ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

Всяко едно от правото може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на електронен адрес: office@viva.bg или чрез изпращане на писмо на адрес: бул. "Банско шосе" 27A, пощенски код 8800, гр. Сливен, ВИВА ЕООД.

6. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, ВИВА ЕООД ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

7. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

8. Контакт с нас

Ако искате да упражните което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

9. Промяна в политиката

Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайта на ВИВА ЕООД - www.vivalux.bg, ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последната промяна на настоящата политика за защита на личните данни е направена на 21.5.2018 г.

20.424 ms.