1. Начало
  2. За нас
  3. Кодекс на бизнес етиката

Кодекс на бизнес етиката

Динамиката в ежедневието ни, непрекъснатите промени и неочаквани предизвикателства често ни поставят пред дилемата какво поведение да изберем и как да постъпим. Кодексът за етика в бизнеса на VIVA е предназначен да подпомага служителите в избора им на правилното поведение.

Всички във VIVA, независимо от статуса, позицията или годините, прослужени в организацията, задължително сравняват поведението си с Кодекса и съблюдават действията, които предприемат, да са в унисон с описаните правила за етично бизнес поведение.

Общо за компанията

VIVA има амбицията да бъде водеща, сигурна и динамична компания, отличаваща се с продуктите, които предлага и отношението си към бизнес партньорите.

За продуктите и услугите, които предлагаме

Ние се стремим услугите, които предлагаме да бъдат разпознаваеми, с високо качество и надеждност, с конкурентна цена, да са безопасни за употреба и в съответствие с европейските стандарти.

За служителите на компанията

Наше убеждение е, че служителите са важни за организацията, тяхното поведение вътре и извън нея носи облика и влияе на отношението, което VIVA желае да има към клиенти и партньори. Ето защо ние определяме следните поведения като желателни и нежелателни от нейните служители:

Отношение към работата: Позитивно, отговорно, мотивирано, с реален стремеж към развитие. Некоректност към работодателя, инертност и липса на организация са поведения, които VIVA счита за неуместни.

Отношение към колеги: VIVA се стреми да насърчава и стимулира приноса на всеки за организацията. В екипа се толерира готовността за съдействие, достъпност и коректност в отношенията. Неуважението, грубото отношение и интригантство е недопустимо.

Отношение към клиента: VIVA насочва своите усилия към удовлетворението на своите клиенти, цялостно и трайно решаване на техните проблеми и нужди, за целта поведението към клиента определяме като отзивчиво, коректно, с търпение и готовност за съдействие. Неприемливо е поведение на служител на VIVA, свързано с непочтеност, подценяване, грубо отношение към клиент, както и с изнасяне на вътрешнофирмена информация към трети лица.

Решаване на конфликти

Конфликтите са част от живота на всяка организация. При възникването им служителите на VIVA следва да се придържат към конструктивен диалог, изслушване на страните и в случай на необходимост – отнасяне към прекия ръководител.

Социална ангажираност на компанията

Ние осъзнаваме отговорността си пред обществото и даваме приноса си към него. VIVA е добър и надежден работодател, който спазва законите на страната, грижи се за служителите си и е активен участник в обществени мероприятия на местно ниво.

12.779 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel?прочети повече