1. Начало
  2. За нас
  3. Мисли зелено

Мисли зелено

Съзнаваме, че ежедневните дейности на хората оставят своя отпечатък върху средата, в която живеем и затова ние от ВИВА предлагаме алтернатива в областта на осветлението, която да намали негативното влияние върху природата. За постигане на тази цел предлагаме ефективни решения, които не изискват компромиси с начина на живот на потребителите на нашите продукти:

Спестяване на енергия

Енергоспестяващите светлинни източници с марка VIVALUX, в сравнение с традиционните лампи от една страна, спестяват електроенергия:

  • компактните луминесцентни лампи VIVALUX консумират едва около 20% енергия, а отдават същото количество светлина;
  • халогенните лампи с енергиен клас C – серии G9 ECO Class C, Halo Line Class C и H Saver спестяват до 30% електроенергия;
  • LED лампите спестяват до 8-10 пъти повече електроенергия и предлагат висококачествено осветление и зрителен комфорт.

Енергоспестяващите лампи са с по-дълъг живот от традиционните и не се налага честата им подмяна. Избирайки енергоспестяващо осветление потребителите допринасят за намаляване на въглеродните емисии, отделени при транспортиране, както и за изразходване на по-малко количество горива, за да могат лампите да достигнат до дома, работното помещение или друго място на тяхното приложение.

Съответствие с европейските стандарти

Голяма част от гамата ни е енергоспестяващи продукти или се употребяват с енергоспестяващи светлинни източници. Всички модели отговарят на съответните европейски стандарти за екодизайн, притежават СЕ маркировка и сертификат за съответствие с RoHS изискванията. Това означава, че ВИВА предлага на своите клиенти:

  • продукти, при производството на които не са използвани и респективно в тях не се съдържат опасни вещества и смеси;
  • продукти, в чиито експлоатационни качества потребителите могат да бъдат сигурни.

СЕ маркировка

Съответствието на продуктите ни с критериите за присъждане на СЕ маркировка следим посредством възприета от нас система за контрол на качеството, част от която са извършване на проверки на стоките и прецизни лабораторни тестове.

Съответствие с RoHS изискванията

Всички лампи, които VIVA предлага, са произведени в съответствие с RoHS директивата. След приетият през 1997 г. международен документ, наречен „Протоколът от Киото“, ограничаващ използването на някои опасни вещества в електронното и електрическото оборудване, на 1 юли 2006 г. влиза в сила директивата на Европейската комисия, забраняваща употребата на 6 токсични вещества: олово, живак, кадмий, шествалентен хром (Cr6), полиброминатни бифенили (PBB) и полиброминатен дифенил етер PBDE. Знакът RoHS означава качество и може да бъде открит върху опаковките на всички продукти с търговската марка VIVALUX.

Амалгамна технология при производството

Освен предоставянето на природно отговорна алтернатива на нашите клиенти, за нас от ВИВА е важно, че доставчиците ни също споделят идеята за по-зелен начин на живот. Те инвестират в разработването на нови технологии, една от които е използването на амалгамна технология при производството на енергоспестяващите лампи. Амалгамата е по-екологичната алтернатива на течния живак. При производството, при работата и при счупването на лампите с амалгама не се отделят живачни изпарения в помещенията, тъй като живакът е в твърдо състояние под формата на живачна сплав. Използването на амалгама технологично позволява създаването на по-компактни светлинни източници с по-добри светлинни параметри.

Компактни размери

Тенденцията при дизайна на LED и енергоспестяващите лампи е малки размери, съчетани с компактна форма. Това се осигурява чрез използването на специфични по-малки компоненти, което води до икономия на невъзобновяеми природни ресурси. Компактните размери на енергоспестяващите и диодните лампи ги правят подходящи за използване в разнообразни осветителни тела.

Надежден дълъг живот

Най-новите серии светлинни източници в гамата VIVALUX са с по-дълъг живот. Дългият живот на лампите, в комбинация с висок брой цикли на комутация (цикли на включване и изключване), намаляват необходимостта от честата им подмяната, в резултат на което се генерира и по-малко количество отпадъци.

Опаковки

При разработването на опаковките и въвеждането на новите продукти под търговската марка VIVALUX екипът ни се стреми да осигури на потребителите възможност да направят своя информиран избор. Според българското законодателство (Закон за управление на отпадъците и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки) ВИВА отговаря за разделното събиране на отпадъците с цел тяхното рециклиране и оползотворяване и участва в колективна система за управление на отпадъци от опаковки.

Управление на отпадъците от излязло от употреба ЕЕО

Нормите на Директивата за отпадъците от електронно и електрическо оборудване (WEEE) на Европейския съюз са транспонирани в българското законодателство в Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Според тази наредба ВИВА отговаря за събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба ЕЕО (енергоспестяващи лампи) и с тази цел участваме в колективна система и насърчаваме потребителите да върнат обратно дефектиралите продукти. На разположение са два контейнера за събиране на излязло от употреба ЕЕО, които се намират на адрес гр. Сливен, ул. Банско шосе 27А.

12.307 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel?прочети повече