1. Начало
  2. За нас
  3. ISO сертификат

ISO сертификат

През 2017 г. VIVA успешно премина процес на одит за ре-сертифициране на съответствието на дейността на компанията със стандарт ISO 9001:2015 в областта на производството и продажбата на осветителни тела. Одиторите на сертифициращия орган – авторитетната международна организация LRQA, отново потвърдиха правилното функциониране на Системата за Управление на Качеството в съответствие със стандарта.

Системата за Управление на Качеството, въведена във VIVA през 2006 г., отговаря на изискванията на стандарт ISO 9001:2015 и е адаптирана към процесите, организационната структура, ресурси, както и към характера на дейността, извършвана от компанията. Системата за Качеството гарантира, че доставените на клиента продукти са в съответствие с неговите изисквания. Продуктите VIVALUX и обслужването се подобряват постоянно въз основа на информацията, получена от постоянно наблюдаващите се процеси и удовлетвореността на клиентите.

11.900 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel?прочети повече