Полезно - енергоспестяващ калкулатор

Проверете колко електроенергия ще спестите, ако използвате LED или енергоспестяващи лампи

Лампи
с нажежаема жичка
LED лампи Енерго­спестяващи
лампи
Мощност
Брой - -
Часове на ден - -
Часове на година - -
Разход
Спестяване
Инвестиция
4.499 ms.