Често задавани въпроси

Какво е цветна температура?

Цветната температура характеризира впечатлението за цветовия тон на светлината и се измерва в келвини (К). Според нея цветът на светлината на лампите VIVALUX® може да бъде:

 • топло бяла светлина – 2700-3000К 3000K
 • неутрална светлина – 4000-4500К 4500K
 • дневна светлина – 6400-6500К 6400K

Топлобелите източници, като лампите с нажежаема жичка, имат по-ниски цветни температури в диапазона 2700-3000K. Студенобялата (неутрална) светлина (4000-4500K) и дневната светлина (6400K) имат по-високи цветни температури.

Топлобелите цветни температури са най-подходящи за салони, спални, общи места на уют и спокойствие.

Неутралната светлина обикновено се използва за търговските обекти, в производствените предприятия, паркингите и др.

Подходящи места за студенобялата светлина са болниците, кухните, офисите, ателиета и др.

Какво е светлинен поток?

Това е светлинната енергия, която се излъчва от светлинния източник в определен пространствен ъгъл и зависи от отстоянието. Измерва се в лумени (lm).

Какво е светлинен добив?

Светлинният добив е отношението на светлинния поток и консумираната мощност. Представя се като lm/W.

За да определите ефикасността на светлинния източник, разделете броя лумени на ватовете, които той консумира. Например една 60 ватова лампа има приблизително 840 лумена и следователно ефикасността й е 14 lm/W.

Как да сравня кой от два светлинни източника свети повече?

За целта трябва да направите съпоставка между светлинния добив на двата източника. Светлинният поток (лумените), които източникът отдава, разделени на мощността му (ватовете), Ви показват какъв е светлинният добив. Колкото повече лумена за ват отдава една лампа, толкова повече свети тя.

Какво означава индекс на цветопредаване CRI?

Индексът на цветопредаване (Color Rendering Index, CRI) е величина за това колко точно изкуствен светлинен източник може да възпроизведе цветовете. Може да заема стойности от 0 до 100, като колкото по-висок е CRI на една лампа, толкова по-истински виждаме цветовете докато тя свети.

Продуктите на VIVALUX® имат:

 • CRI>80 за светлинните източници, които са предназначени за използване в закрити помещения.
 • CRI>70 за LED прожекторите, чиято употреба не изисква твърде висока прецизност при възпроизвеждане на цветовете.

Вярно ли е, че многобройното включване и изключване на светлинните източници намалява техния живот?

Да, вярно е. Макисмалният живот на светлинните източници с марката VIVALUX® е обозначен върху опаковките. Многократното включване и изключване обаче може да скъси живота им. Поради тази причина винаги обозначаваме и броя на комутациите, т.е. на включванията/изключванията.

Колко години гаранция предлагате?

Срокът на търговската гаранцията за продукти с марка VIVALUX® , при условие че те са правилно инсталирани и използвани съгласно добрите инженерни практики, е:

 • 24 месеца за LED светлинни източници и LED осветителни тела;
 • 12 месеца за: компактни луминесцентни лампи, газоразрядни лампи;
 • 12 месеца за останалите продукти.

Срокът започва да тече от датата на продажба на продукта от търговец на територията на България. Предявяването на рекламация съгласно търговската гаранция трябва да се извърши не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието.

Изключение от 12-месечната гаранция са продуктите, чийто „естествен” живот е по-кратък от 2 години, като например светлинни източници с живот 1000-2000 часа или по-малък.

ВИВА не осигурява търговска гаранция в случай на повреди, причинени вследствие умишлена промяна в конструкцията на продуктите, неправилно монтиране и неправилна употреба или съхранение, изпускане, удар, проникване на влага, намокряне (за продукти със степен на защита, по-малка от IP44), следствие на природни бедствия, както и други външни въздействия.

Упражняването на право на рекламация се извършва устно или писмено чрез представяне от потребителя на:

 • дефектиралата стока;
 • касова бележка или фактура;
 • оригинална опаковка.

Какви осветителни тела мога да сложа в моята баня?

Когато си купувате осветителни тела за баня, проверете дали те са влагозащитени. Обърнете внимание върху степента на прахо и влагозащита – IP. Рейтингът IP (Ingress Protection) означава „Степен на защита“ и винаги е последван от две цифри. Първата цифра показва защитата от проникване на твърди частици (степен на прахозащита). Започвайки с 0 за никаква защита, той достига до максимум 6, която е пълна защита срещу проникване на прах.

 • 0 = Няма защита
 • 1 = Защита от твърди частици ≥ с диаметър 50 мм
 • 2 = Защита от твърди частици ≥ с диаметър 12.5 мм
 • 3 = Защита от твърди частици ≥ с диаметър 2.5 мм
 • 4 = Защита от твърди частици ≥ 1 мм диаметър
 • 5 = Защита от прах (ограничено проникване без повреда на продукта)
 • 6 = Пълна защита от прах

От по-голям интерес тук е втората цифра, която означава степента на защита от проникване на влага. Тя варира от 0 за липса на защита до 8 за светлинен източник, който може да бъде напълно потопен във вода до определена дълбочина.

 • 0 = Няма защита
 • 1 = Защита срещу вертикално падащи капки вода
 • 2 = Защита срещу падащи капки вода под ъгъл 15° от вертикала
 • 3 = Защита срещу падащи капки вода под ъгъл 60° от вертикала
 • 4 = Защита от пръски вода, идващи от всички посоки
 • 5 = Защита от водни струи
 • 6 = Защита от силна струя
 • 7 = временно потапяне във вода (-1 метър за 30 минути)
 • 8 = продължително потапяне (на дълбочина 1 метър за време, определено от производителя)

Телата за баня и влагозащитените луни за баня VIVALUX® са с IP44 и IP65 и са подходящи за монтаж в помещения с повишена влажност и в съответните зони в банята. Прожекторите VIVALUX® са с IP44 до IP65 и са предназначени за използване на открито.

Коя цветна температура е най-подходяща за осветление у дома?

Най-изполваната цветна температура за осветление у дома е топло бялата светлина (2700-3000К), следвана от неутралната (4000-4500К). За външно осветление се предпочита дневна светлина (6400К).

Бих искал да си купя светлинен източник, който да излъчва подобна на светлината, излъчвана от традиционните крушки с нажежаема жичка. Какво ще ми предложите?

Ако търсите енергийно ефективни светлинни източници, които светят с подобна на светлината, излъчвана от традиционните крушки, тогава трябва да си изберете лампи с цветна температура 2700К или 4000К, както и с индекс на цветопредаване (CRI) най-малко 80.

Защо ми препоръчвате да използвам LED лампи?

Основните причини са, че ще:

Спестите пари

 • LED светлинните източници използват до 90% по-малко електроенергия в сравнение с традиционните. Потребителите, които преминат към енергоспестяващи светлинни източници, ще плащат по-малко пари за месечните си сметки за електроенергия за същото количество светлина.
 • Допълнителни икономии се постигат и чрез продължителния живот на LED лампите (от 25 000 до 50 000 часа).

Опазвате околната среда

 • LED лампите консумират по-малко електроенергия, следователно за осветление ще са необходими по-малко невъзобновяеми природни ресурси и ще се отделят по-малко количество емисии. Всъщност това е най-голямото предимство на LED осветлението за околната среда.
 • Светодиодите са изключително трайни и не съдържат опасни вещества над допустимото за електронно и електрическо оборудване. Тези факти ги правят по-безопасен вариант за използване в сравнение с другите светлинни източници.

Намалява ли с времето светлинният поток на светодиодните лампи?

LED лампите имат много по-дълъг живот в сравнение с лампите с нажежаема жичка. По време на ескплоатация на LED лампите светлинният им поток постепенно намалява. Приема се, че когато той спадне с 30% от първоначалния, LED лампата е достигнала края на своя живот. Това става след 25 000 до 50 000 часа експлоатация

Вярно ли е, че светлинният поток на енергоспестяващите лампи с времето намалява?

Това не е вярно. При нормална употреба според указанията силата на светене на енергоспестяващите лампи с марката VIVALUX® по никакъв начин не намлява във времето.

Колко време е необходимо, за да достигне максималния светлинен поток една енергоспестяваща лампа?

Компактните луминесцентни лампи с марката VIVALUX® имат време за светване до 2 секунди, а достигат 60 % от стабилния за тях светлинен поток за не повече от 1 до 2 минути (време за загряване). Халогенните и LED лампите достигат пълния светлинен поток веднага след включването, което се означава като „мигновенно постигане на максимално светене”.

Какво трябва да направя, ако счупя енергоспестяваща лампа?

Почистете счупените стъкла с ръкавици, за да предпазите кожата си от порязване със стъкло. Не използвайте прахосмукачка. След като съберете всички парчета, избършете внимателно мястото с мокра кърпа, проветрете помещението и измийте добре ръцете си. Останките от енергоспестяващата лампа, поради съдържанието на живак, не могат да се изхвърлят като обикновен битов отпадък, а трябва да се използват единствено обозначените за целта места.

При производството на енергоспестяващите лампи с марката VIVALUX® се използва амалгама – това е сплав на живака с други метали. Под формата на амалгама живакът се намира в стабилно твърдо състояние при стайна температура. Амалгамата е по-екологичната алтернатива на течния живак, тъй като не освобождава живачни пари до достигане на температура на околната среда 100°C. Всички енергоспетяващи лампи VIVALUX® са изработени по т. нар. „амалгамна технология” и са абсолютно безопасни по време на употреба.

VIVA участва в колективна система за изпълнение на задълженията си по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) по разделното събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на излезлите от употреба енергоспестяващи лампи, луминесцентни лампи и осветителни тела като и насърчава потребителите да върнат обратно дефектните и излязлите от употреба продукти или да ги изхвърлят в обозначените контейнери за излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО).

Излезли от употреба лампи и осветителни тела от бита могат да се предадат безплатно в седалището на VIVA на адрес гр. Сливен, бул. Банско шосе 27А. С оглед безопасното събиране, съхранение и транспортиране на този отпадък, препоръчваме той да бъде предаден в опаковка.

Информация за пунктовете за предаване на ИУЕЕО за рециклиране може да се получи от РИОСВ в цялата страна, местния орган по сметосъбиране или от местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Независимо от усилията, които ние от VIVA и останалите компании за осветление полагаме в посока събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, основната и най-важна роля в този процес играят потребителите. Чрез своето решение да спазят препоръките за разделно събиране на този отпадък, те допринасят за:

 • предотвратяване на негативното въздействие върху околната среда от ИУЕЕО;
 • увеличаване на количеството на повторно използвано, рециклирано и оползотворено чрез други операции ИУЕЕО, с което се допринеся за ефективното използване на природните ресурси;
 • предприемане на мерки от лицата, участващи в екопроектирането за ограничаване на въздействието на енергоспестяващите лампи през целия им жизнен цикъл и образуваните от тях отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.

При неправилно събиране или третиране на отпадъците от ЕЕО в околната среда могат да се освободят опасни вещества и има вероятност това да представлява риск за здравето на хората или за околната среда.

Разделно събиране на отпадъци

Символът, който обозначава разделното събиране на ЕЕО, представлява зачертана с кръст кофа за боклук на колелца. Този символ се поставя върху всеки продукт, който е електронно и електрическо оборудване по смисъла на Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. След излизане от употреба на такъв продукт, той не трябва да се изхвърля заедно с останалия битов отпадък.

Вярно ли е, че енергоспестяващите лампи излъчват само студена дневна светлина?

Енергоспестяващите лампи с марката VIVALUX® се предлагат в различни цветни температури: дневна, неутрална и топло бяла светлина. Ако светлинният източник се ползва в офиса, подходяща е дневната светлина (Daylight – 6400K) или неутралната студенобяла светлина (Coollight – 4000 K). За кухнята е подходящо да се избере неутрална светлина 4000К, а за дневната – топло бяла светлина (2700 К).

По-ефективни ли са халогенните светлини източници в сравнение с традиционните лампи с нажежаема жичка?

Да, халогенните лампи с енергиен клас С са с до 30% по-ефективни в сравнение с традиционните лампи с нажежаема жичка. Ако трябва да си купите определен вид халогенна крушка, изберете тази, която е най-енергийно ефективна, т. е. от по-висок клас на енергийна ефективност. Ще спестите енергия и пари чрез замяна на халогенните крушки със светодиодни или енергоспестяващи.

Халогенните лампи в какви цветни температури се предлагат?

Халогенната светлина е много подобна на естествената слънчева светлина. Халогенните светлинните източници с марка VIVALUX® се предлагат в топло бяла светлина - 2800 Келвина и индекс на цветопредаване 100, при които човешкото око възприема най-комфортно цветовете.

Новите изисквания на ЕС за изтегляне от пазара на светлинните източници с нажежаема жичка отнасят ли се и за специалните лампи, тъй като те също са вид крушки с нажежаема жичка?

Ограниченията, въведени с новите изисквания на ЕС, не се отнасят до лапмите със специално предназначение. Лампа със специално предназначение е лампа с нажежаема жичка, чиято конструкция и технически показатели позволяват тя да се използва за осветление при по-специфични нужди: виброустойчиви лампи, лампи за хладилници, лампи за печки, лампи за аспиратори, лампи за светофари, нисковолтови лампи и т. н.

8.028 ms.