Светлинни величини

Светлинен поток

Това е светлинната енергия, която излъчва светлинният източник в определен пространствен ъгъл. Измерва се в лумени (lm).

Лумени

Единицата за измерване на светлинния поток се нарича лумен (lm). Тя показва какво количество светлина получавате от един светлинен източник. Когато лумените са повече, означава, че източникът на светлина свети по-ярко и повече. Обратно – по-малко лумени означава, че свети по-слабо.

Броят на лумените могат да варират в широки граници. Например, за да замените 100 W крушка с нажежаема жичка, потърсете светлинен източник с около 1240 лумена (съответно 75W крушка – с около 850 лумена; 60W крушка с около 600 лумена; 40W крушка с около 350 лумена).

Кандéла

Кандéла (cd) е единица за измерване интензитета на светлината.

Кандéла е светлинният поток, излъчван от източника на светлина и разпространяващ се под определен пространствен ъгъл. В повечето случаи се използва при определяне интензитета на светлината на източници с насочена светлина.

Луксове

Единицата за осветеност на определена повърхност е лукс (lx) – осветеността на повърхност от един квадратен метър, върху която пада светлинен поток един лумен.

Ватове

Единица за измерване на консумираната мощност от светлинен източник или друг консуматор в електрическата верига (W).

Цветна температура

Цветната температура характеризира впечатлението за цветовото усещане на излъчената светлина и се измерва в келвини (К).

Светлинните източници, които излъчват топло бяла светлина, като лампите с нажежаема жичка, имат по-ниски цветни температури в диапазона 2700-3000K. Студено бялата (неутрална) светлина (4000-4500K) и дневната светлина (6400K) имат по-високи цветни температури.

Светлинен добив

Светлинният добив е отношението на светлинния поток и консумираната мощност. Представя се като lm/W.

Светлинният добив показва ефективността, с която електрическата мощност се преобразува в светлина. За определяне на ефикасността на светлинния източник е необходимо да се разделят лумените на ватовете, които той консумира. Например една 60 ватова лампа с нажежаема жичка има приблизително 600 лумена и следователно ефикасността й е 10 lm/W. Ако LED светлинен източник е с мощност 10W и излъчва светлинен поток 840 lm, светлинният добив е 84 lm/W, т. е. той е високо енергийно ефективен.

Индекс на цветопредаване

Индексът на цветопредаване (Color Rendering Index, CRI) е величина за това колко точно изкуствен светлинен източник може да възпроизведе цветовете. Може да заема стойности от 0 до 100. Колкото по-висок е CRI на една лампа, толкова по-истински виждаме цветовете на осветените повърхности на обкръжаващата ни среда докато тя свети.

Например при халогенните лампи обикновено CRI = 100, докато енергоспестяващите лампи са в диапазона CRI = 80-88, а при LED лампите CRI = 65-85.

Продуктите на VIVALUX® имат:

IP защита

Рейтингът IP (Ingress Protection) означава "Степен на защита" и винаги е последван от две цифри. Първата цифра показва защитата от проникване на твърди частици (степен на прахозащита). Започвайки с 0 за никаква защита, той достига до максимум 6, която е пълна защита срещу проникване на прах.

0 = Няма защита
1 = Защита от твърди частици ≥ с диаметър 50 мм
2 = Защита от твърди частици ≥ с диаметър 12.5 мм
3 = Защита от твърди частици ≥ с диаметър 2.5 мм
4 = Защита от твърди частици ≥ 1 мм диаметър
5 = Защита от прах (ограничено проникване без повреда на продукта)
6 = Пълна защита от прах

От по-голям интерес е втората цифра, която означава степента на защита от проникване на влага. Тя варира от 0 за липса на защита до 8 за светлинен източник, който може да бъде напълно потопен във вода до определена дълбочина.

0 = Няма защита
1 = Защита срещу вертикално падащи капки вода
2 = Защита срещу падащи капки вода под ъгъл 15° от вертикала
3 = Защита срещу падащи капки вода под ъгъл 60° от вертикала
4 = Защита от пръски вода, идващи от всички посоки
5 = Защита от водни струи
6 = Защита от силна струя
7 = Временно потапяне във вода (-1 метър за 30 минути)
8 = Продължително потапяне (на дълбочина 1 метър за време, определено от производителя)

Телата за баня и влагозащитените луни за баня VIVALUX® са с IP44 и IP65 и са подходящи за монтаж в помещения с повишена влажност и в съответните зони в банята. Прожекторите VIVALUX® са с IP44 до IP65 и са предназначени за използване на открито.

20.764 ms.